Hvordan virker det ?

Straks du kontakter oss, vil vi avtale et tidspunkt for vårt fysiske besøk, og i løpet av dette vil vi fotografere lokalene dine og gå gjennom og drøfte de forestillingene du måtte ha.

Eventuelt vil vi avtale hva slags ytterligere beskrivende informasjon som bør være en del av modellen i form av interaktive infopunkter. Selve fotograferingen av en vanlig leilighet tar ikke mer tid enn én time.

Såframt det er mulig, gjennomfører vi fotograferingen på ettermiddagstid (fra kl. 15.00) eller i helgen. Takket være det er vi i stand til å holde prisene våre nede og du vil ikke behøve å ta deg ekstra fri fra jobben på grunn av fotograferingen.

Vi vil ta bilder av lokalene på flere steder ved hjelp av et sfærisk kamera. Det fotograferer i ett og samme øyeblikk alt som finnes omkring det i en omkrets på 360 grader, både oppe og nede. “Inn” i fotografiet kommer du mens du undersøker modellen. Du vil så kunne studere lokalene som om du skulle kikket ut av kameraet. Bildene tjener dessuten til å utarbeide en rommodell.

Våre inngangsdata er kun fotografier. Interesserer det deg hvordan det er mulig for oss å hente romdata ut av dem? Fotografiene bearbeides med fotogrammetrimetoden. Denne metoden er i stand til å lete opp sammenfallende punkter (et bordhjørne, en stikkontakt i veggen o.l.) på ulike fotografier. Så regnes disse punktenes posisjon i rommet ut på bakgrunn av hvilket sted de finnes på fotografiet. Deretter avledes i tillegg posisjonen for de øvrige gjenstandene.

Inkludert i vårt produkt er en rommodell av det fotograferte stedet der det er plassert steder fotografen kan stille seg opp på som gir sfærisk utsikt. Mellom disse stedene kan en gradvis vandre og undersøke de enkelte rommene. Hvert sted gir en utsikt i alle retninger, 360° rundt det hele. Kunden vil føle det som om han/hun virkelig har vært fysisk på stedet. Til navigering tjener dessuten et grunnriss av bygningen eller en tredimensjonal visning av bygningen, et såkalt dukkehus.

Etter forespørsel fra kunde kan vi legge til beskrivende informasjon i modellen ved hjelp av infopunkter. Infopunkter gir presiserende informasjon om bygninger som vises på bilder.

Etter at modellen er utarbeidet, vil du få tilsendt en lenke som omdirigerer deg og dine kunder videre direkte til en spesialnettleser. Integreringen av modellens nettleser direkte i dine nettsider er svært enkel og selv for en lett viderekommen nettsideadministrator krever det bare et par klikk. Vi hjelper deg gjerne med dette. Navigeringen i modellens nettleser er, slik du selv vil kunne overbevise deg om, enkel og intuitiv. Det er bare å legge den lenken vi har sendt ut på nettstedet og invitere kunder på visning.